Η δίρριχτες τέντες με αντήριδες χρησιμοποιούνται σε χώρους που χρειάζονται μια οικονομική κατασκευή κάλυψης χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση στο χώρο. Με ισχυρά δομικά στοιχεία και μικρές απαιτήσεις αντοχής σε καιρικές συνθήκες. Παραμένει η ίδια λογική όπως και στη παραδοσιακή τέντα με αντηρίδες διεθρύνοντας τα μέτρα κάλυψης.

SKU: 00211 Κατηγορίες προϊόντων: , Ετικέτα: