Σύστημα κεντρικής εισόδου υψηλής θερμομόνωσης με ενισχυμένο φύλλο και κάσας από θερμογαλβανισμένο ατσάλι. Είναι 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές.

Περιγραφή

 • Σύστημα Κεντρικής Εισόδου υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 182 mm.
 • Βάθος προφίλ κάσας: 76 mm.
 • Πλάτος όψης κάσας: 85 mm.
 • Βάθος προφίλ φύλλου: 76 mm.
 • Πλάτος όψης φύλλου: 126 mm.
 • Μέγιστο πάχος υάλωσης: 16-48 mm.
 • Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 2-3 mm.
 • Μηχανισμός: Χρησιμοποιείται αυτόματη κλειδαριά τριών σημείων GU και εξωτερικοί μεντεσέδες βαρέως τύπου.
 • Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα στην κάσα και στο φύλλο.
 • Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι.
 • 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές.
 • Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210.
 • Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/ m²K.
 • Ηχομόνωση μέχρι 47 db κατά DIN EN ISO 140-3.
 • Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι RC2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627.
 • Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 κατηγορία: 4.
 • Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 κατηγορία: 9Α.
 • Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210 κατηγορία: C2/B2.
 • Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 κατηγορία: 5.
 • Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 κατηγορία: 4.

Αποχρώσεις Κουφωμάτων